!!!   MEDEDELING m.b.t. CORONA-VIRUS  

27 maart 2020   !!!

Informatie coronavirus - Organisatie - Universiteit Utrecht

Corona maatregelen!!

De door de overheid ingestelde maatregelen om het COVID-19 virus te beteugelen heeft ook impact op de manier waarop havenmeester en vereniging de haven kunnen runnen. Het bestuur vindt dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen en de maatregelen afgekondigd door overheden in acht moeten nemen, voor onszelf maar ook de mensen om ons heen.

Voor zover ons bekend zijn er onder de leden nog geen mensen die getroffen zijn door het virus. Dat is goed nieuws.

N.a.v. de recente aanpassing van de maatregelen, heeft het bestuur in overleg met de gemeente Gorinchem besloten de volgende maatregelen op de haven in te voeren:

  • In overleg met Bart en Esther is besloten om de kantine tot nader order dicht te houden;
  • De start van de werkploeg zal worden uitgesteld, de werkplicht vervalt niet;
  • Mensen die op de haven zijn moeten zich aan alle aanwijzingen van de overheid houden, onder meer de 1,5 meter onderlinge afstand te houden en de samenscholing aanwijzingen. Hiervoor wordt een instructiebord bij de slagboom geplaatst. De advies van de overheid is overigens om zoveel mogelijk thuis te blijven;
  • Het hijsen gaat voorlopig door, maar in aangepaste vorm, zodat een afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen. De hijsploeg zal uit 3 mensen bestaan, er wordt alleen dinsdagochtend, donderdagochtend en zaterdagochtend gehesen. Voor een hijsafspraak dien je telefonisch contact op te nemen met Gert de Boon: 06-38209100;
  • De datum waarop iedereen in het water moet liggen en de winteropslag leeg moet zijn is verschoven naar 15 mei.
  • Vanaf vrijdag 27 maart is de Camperplaats gesloten. In ieder geval tot 01 mei, maar deze datum kan aangepast worden o.b.v. nieuwe overheidsmaatregelen.
  • De toiletgroep wordt gesloten vanaf vrijdag 27 maart, het gebouw is dan op slot, het nachttoilet blijft open (deurcode 4201). In ieder geval tot 01 mei, maar deze datum kan aangepast worden o.b.v. nieuwe overheidsmaatregelen.
  • Naar verwachting zal de gemeente Gorinchem het gebied ‘buiten de waterpoort’, inclusief de toegangsweg naar de haven, als risicogebied benoemen en daarmee de mogelijkheid creëren dit gebied af te sluiten indien de gemeente dit noodzakelijk vindt. Dit betekend dat u vanaf dat moment ook niet meer op de haven kunt komen.

Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen wellicht lastig zijn, echter, het bestrijden en verspreiden van het virus is ieders verantwoordelijkheid en wij willen dan ook een dringend beroep op u doen om de aanwijzingen van de overheid op te volgen.

Wij vertrouwen op uw eigen verantwoordelijk- heid in deze en spreken de hoop uit dat we elkaar na deze crisis weer in goede gezondheid op de haven kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groet

Eeuwit Klink 
voorzitter

 

____________________________________

Inloggen

Nog even over het inloggen: 
Gebruikersnaam is de eerste 8 letters (of minder) van uw naam in HOOFDLETTERS, direct gevolgd door uw lidmaatschapsnummer. LET OP: het lidmaatschapsnummer (6 cijfers) begint met een 0 (nul); oudere lidmaatschapsnummers hebben die 0 (nul) niet en dan moet er alsnog een 0 (nul) vóór geplaatst worden. 
Het wachtwoord is het lidmaatschapsnummer.

Botenhuis.jpg

Het "Botenhuis De Merwede" volgt de richtlijnen van het RIVM en sluit de deuren van de horeca tot nader order.

Laten we met z'n allen nadenken en hopen dat we het Corona virus snel met elkaar onder controle krijgen.

____________________________________

PHOTO-2020-03-09-08-53-47.jpg

Belangrijke mededelingen voor bezoekers van de camperplaats. 

Wichtige hinweise für besucher mobil stelplatze.

Important news for visitors campsite. 

KLIK HIER

KLICKEN SIE HIER

CLICK HERE

Terug naar WV De Merwede