Inloopspreekuur bestuursvergadering: 
maandag 19 oktober 2020 in het Botenhuis
van 19:15 - 20:15 uur

Als u vragen heeft, ideeën, e.d. kom dan naar dit inloopspreekuur.
Wij komen graag met u in contact.

____________________________________

De Havengids - Gorinchem - WV De Merwede
Procedure voor het verkrijgen van een ligplaats bij
Jachthaven WV De Merwede

- U bent op zoek naar een ligplaats voor uw boot;
- U schrijft zich in via een inschrijfformulier, deze kunt u vinden onder het kopje "leden" op onze website;
- Na volledige invulling en verzending van het inschrijfformulier komt dit formulier automatisch bij de secretaris terecht;
- De secretaris stuurt uw gegevens door naar de heer A. Janus, hij nodigt u uit (per mail) voor een intakegesprek;
- Na het intakegesprek, bij goed gevolg, worden uw gegevens door gemaild naar de overige leden van het bestuur en opgenomen in het havenbestand (alles wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld);
- U krijgt bericht op het moment dat er een ligplaats vrijkomt;
- Momenteel is er een wachtlijst;

____________________________________

Waterpoort Gorinchem.jpg

Op dinsdagavond 29 september a.s. sluit de Waterpoort in Gorinchem. Waterschap Rivierenland oefent dan het sluiten van de coupure, een doorgang die bij extreem hoogwater op de Merwede dicht kan. De vestingwallen van Gorinchem zijn onderdeel van de rivierdijk die de stad beschermt.

Tussen 19:00 en 24:00 uur is de poort afgezet. Voor auto’s en fietsers zijn dan Buiten de Waterpoort en watersportvereniging De Merwede niet bereikbaar. De oefening vindt plaats na de laatste afvaarten van Riveer. Verkeersregelaars begeleiden de oefening.

____________________________________

Hoe moet ik inloggen op de website? (geldt alleen voor leden)

 

 

Gebruikersnaam: is de eerste 8 letters (of minder) van uw naam in HOOFDLETTERS, direct gevolgd door uw lidmaatschapsnummer.
LET OP: het lidmaatschapsnummer (6 cijfers) begint met een 0 (nul); oudere lidmaatschapsnummers hebben die 0 (nul) niet en dan moet er alsnog een 0 (nul) vóór geplaatst worden. 
Wachtwoord: is het lidmaatschapsnummer.

Defibrillator

PHOTO-2020-04-19-15-01-02.jpg

De defibrillator hangt onder de overkapping van het terras bij de blauwe steiger. In geval van nood, kan iedereen erbij. Laten we met z'n allen hopen dat het niet nodig hoeft te zijn.

____________________________________

Symptomen coronavirus

Klachten die veel voorkomen:

 • Koorts 
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

Blijf thuis bij:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (tot 38 graden)

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

____________________________________

De Jeugd Blauwe Wimpel Zeilwedstrijd van WV de Merwede in Gorinchem gaat helaas niet door vanwege de nieuwe Coronamaatregelen. We hopen op volgend jaar!!

____________________________________

Belangrijke mededelingen voor bezoekers van de camperplaats. 
Wichtige hinweise für besucher mobil stelplatze.
Important news for visitors campsite. 

KLIK HIER
KLICKEN SIE HIER
CLICK HERE

Terug naar WV De Merwede